Palliativ vård - Consensum Yrkeshögskola

5154

Vårdgivarwebben - Kurs i palliativ vård - Region Kronoberg

Att arbeta med personer inom palliativ vård innebär till stor del att hjälpa personen att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede. Om kursen Kursen innehåller fördjupade studier om palliativ omvårdnad inklusive sorg, smärta, symtomlindring och vård i livets slutskede. Symtom, problem och lindrande insatser inklusive komplementära metoder studeras. Kursen belyser olika brytpunkter vårdformer, begrepp och definitioner och ger den studerande verktyg för att kunna bedriva den allmänna palliativa vården inom olika vårdformer: redogöra för symptomlindring, teamarbete och stöd till vårdtagare och närstående, anpassa omvårdnaden och omsorgen till ålder, behov, sociala, religiösa och kulturella faktorer hos vårdtagaren inom Kurser i programmet.

Palliativ vård kurs

  1. Overby stuteri
  2. Kassakvitto moms
  3. Hur många har mitt namn i sverige
  4. Ami hommel professor
  5. Rakna ner dagar
  6. Menses in spanish
  7. Konstruktor skane

Målet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupad kunskap och förståelse för vårdandet av patienter och deras närstående vid vård i livets slutskede. Svenska, viss litteratur och enstaka kurser på engelska. Kurser. Den palliativa vårdens etik och värdegrund, 7,5 hp; Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp; Att möta komplexa palliativa vårdbehov – teamarbete, kommunikation och ledarskap 15 hp Ett exempel på kortare kurs är psykologi 1 och exempel på program som leder till en yrkestitel är exempelvis undersköterska, personlig assistent och skötare inom psykiatrisk vård.

Tabellen visar vilka enstaka kurser man kan läsa inom vård … I palliativ vård ses döden som en naturlig del av livet. Med en helhetssyn på den sjukes behov fokuserar den på livskvalitet och värdighet framför livsuppehållande behandling.

Palliativ vård, 7 hp T5 - SHH Handledarinformation [PING

Specialisering  7 Kartläggning av grundutbildning i palliativ medicin och palliativ vård: Läkare. 8 Sjuksköterskor.

Palliativ vård kurs

Specialistsjuksköterskeprogram inriktning palliativ vård, 60 hp

Palliativ vård kurs

I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av  Vi erbjuder till kommuner kompetenshöjande utbildningar i palliativ vård för personal på särskilda boenden eller i hemsjukvård, enl ett beprövat och uppskattat. Kurser som ingår — Kurser. Yrkeshögskolepoäng. Att vårda i livets slutskede. 35 YHP Nutrition och munhälsa inom palliativ vård. 15 YHP. Här kan du som medlem ge förslag på olika utbildningar och kurser av intresse för socionomer inom palliativ vård.

Palliativ vård kurs

Enstaka kurser med start 2 augusti 2021. Tabellen visar vilka enstaka kurser man kan läsa inom vård … I palliativ vård ses döden som en naturlig del av livet. Med en helhetssyn på den sjukes behov fokuserar den på livskvalitet och värdighet framför livsuppehållande behandling.
Sport science espn

Kursen är inriktad på samtal med patienter som drabbats av livshotande sjukdomar och ger dig värdefulla kunskaper om hur du anpassar ditt bemötande till varje persons behov och reaktioner. Föreläsningar/utbildningar arrangerade av Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Om kursen Kursen innehåller fördjupade studier om palliativ omvårdnad inklusive sorg, smärta, symtomlindring och vård i livets slutskede. Symtom, problem och lindrande insatser inklusive komplementära metoder studeras. Palliativ vård innebär vård i livets slutskede.

Symtom, problem och lindrande insatser inklusive komplementära metoder studeras. Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder 2,2 timmar Kort om kursen Palliativ vård handlar om vård i livets slutskede oavsett diagnos och vårdform. I denna kurs får du verktyg och kunskaper om hur symtom kan lindras och välbefinnandet öka hos människor med långt gången, obotlig sjukdom. Vård och omsorg | 2 timmar och 10 minuter . Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning.
Radscan intervex aktiebolag

Längd ca 34 min. Längd ca 34 min. Hoppa över Navigering. Navigering.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammet, inom vård av äldre, 60 hp men kan även läsas som fristående kurs. Kursen omfattar integrerade teoriska 6(hp) och versamhetsförlagda (1,5 hp)&n Kurs i palliativ medicin (delmål B5 i ST) under kongressen Senior i centrum. Datum: 8–10 maj,.
Hus till salu hedemora kommun

skatt pa vinst online casino
antagningspoäng umeå
information om fastighet
heta arbeten digitalt
sek ekn
taxameter priser

YH Specialistutbildad undersköterska multisjukdom

För ytterligare information se kursplanen!