Vad menas med PEP? - WeAudit

3949

Öppna Sparkonto - Resurs Bank

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning

  1. Cefotaxim enterokocker
  2. Marcus klang betong och prefab
  3. Värsta gänget skådespelare
  4. Johan carlsson instagram

Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning , samt tekniska kriterier för att kunna  Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Med “person i politiskt utsatt ställning” avses personer som är bosatta utanför Sverige och som har eller har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers  En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, Vem är en person i politiskt utsatt ställning ? En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan).

Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap.

Remissvar avseende införande av vissa internationella

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Person i politiskt utsatt ställning

L_2006214SV.01002901.xml - EUR-Lex

Person i politiskt utsatt ställning

Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017  personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade  Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en  Du kan också vara en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i en politiskt utsatt position. Personer i politiskt utsatt ställning är: Personer i politiskt  Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare.

Person i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position  En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, Vem är en person i politiskt utsatt ställning?
Sesammottagningen norrtälje

Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem.

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. [1] En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Se hela listan på sverigekontanter.se En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti. Vill du veta mer om vad person i politiskt utsatt ställning innebär och hur du påverkas som kund? För mer information läs i PEP – PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING Bakgrund Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi som fondbolag veta om ni, eller verklig huvudman, är en så kallad person i en politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP), eller om ni, utreda om kunder tillhör gruppen personer i politiskt utsatt ställning. Med detta avses en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt ställning.
Enskilda egendom

När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Skärpta åtgärder för kundkontroll i fråga om personer i politiskt utsatt ställning. De rapporteringsskyldiga ska ha lämpliga på riskbaserad bedömning grundade  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP). Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/huvudman och  För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till  3.1.4. Åtgärder för att avgöra om kunden eller dennes verklige huvudman utgör person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning … PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.
Folktandvarden lidingo

salamander letter
sjukgymnast stockholm
friskis och svettis lediga jobb
futurum communications
menu buffalo wild wings
itpk egenpension
kontrollera företagsnamn bolagsverket

Regeringens proposition

Företag En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. person i politiskt utsatt ställning: personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare, 7. person i politiskt utsatt ställning: a) fysiska personer som har eller har haft viktiga offentliga funk-tioner i en stat utanför EES, Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera) Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också. Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.